ROMAN VE ÖZELLİKLERİ

Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebî türdür.

Farklı bir tanımla; insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal olay veya olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüdür.

ÖZELLİKLERİ

 1.  Romanda birbiriyle bağlantılı olaylar bir tema etrafında bir araya gelir.
 2. Romandaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Gerçek ya da gerçek olmayan olay ve durumlar (gerçek olmayan durumları belli bir mantık çerçevesi içinde , gerçek olaylar da belli ölçülerle kurgulanarak) anlatılır.
 3. Roman, yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.
 4. Sade, anlaşılır bir dille yazılır.
 5. Olay, kişi, yer, zaman olmak üzere dört yapı unsuru vardır.
 6. Olay, kişi ve mekânlar ayrıntılı şekilde anlatılır.
 7. Öyküleyici ve betimleyici anlatımdan yararlanılır.
 8.  Romanda serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.
 9. Romanda bir ana olay etrafında gelişen birçok yan olay bulunur.
 10. Romanda geniş bir kişi kadrosu vardır.
 11. Romanın oluşması için bir çatışma olması gerekir.
 12. Romanın anlatıcısı yazar değil, yazarın oluşturduğu bir kurmaca kişidir.
 13. Anlatıcı birinci veya üçüncü kişi olabilir ve üç farklı bakış açısını kullanabilir.
 14. Romanda anlatma tekniği, gösterme tekniği, özetleme tekniği gibi teknikler kullanılabilir.
 15. Bunlar dışında bilinç akışı, iç monolog, iç çözümleme, diyalog gibi tekniklerden de yararlanılır.
 16. Macera, sosyal, polisiye, bilim kurgu, tarihi, psikolojik… gibi türleri vardır.
 17. Romanlar bağlı oldukları akımlara göre de sınıflandırılabilirler: realist roman, romantik roman, natüralist roman vs…

ROMAN VE HİKÂYE ARASINDAKİ FARKLAR

 1. Roman, hikâyeye göre daha uzundur.
 2. Romanda birbirinin içine geçmiş birçok olay bulunabilirken hikâyelerde genellikle tek bir olay vardır.
 3. Romanda kişi kadrosu geniştir, hikâyelerde ise kişiler azdır.
 4. Romanlarda kişi çözümlemeleri yapılırken hikâyelerde genelde yapılmaz.
 5. Romanlarda mekân tasvirleri çoktur, hikâyelerde ise uzun uzun mekân tasvirleri genelde yapılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir