MİTOLOJİ NEDİR?

           Mitoloji, bir din veya bir halkın kültüründe Tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini, bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür. Tanrıları, kahramanları ve doğaüstü varlıkları konu alan mitoslar, çoğunlukla geleneksel sözlü aktarım yoluyla (ozanlar, rahipler) yayılarak canlı kalmıştır.

Mitoloji kelimesi, Yunanca mythos (masal-hikaye) ve logos (söz,akıl,bilim) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve serüvenlerinden bahseden hikâyeleri derleyen ve inceleyen alandır. Mitler, insanoğlunun karanlık dönemlerinde, ilim ve aklın topluma hâkim olmadığı zamanlarda büyük tabiat olaylarını veya kendilerini derinden etkileyen olayları olağanüstü güçlere bağlama düşüncesinden doğmuştur.

Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır ve mitoloji temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlar da çok bulunmaktadır.

Mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir; birçok mitolojide geçen tufan olayının, yapılan kazı ve araştırmalar sonucu gerçek olduğu ispatlanmıştır. Çin, İran, Yunan, Roma  mitolojileri dünyaca bilinirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir