MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

 • Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Özellikleri:

 • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 •  Türk diline büyük önem verilmiş, mümkün olduğunca sade dil kullanılmıştır. Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır. Anadolu romantizmi şiire yön vermiştir.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Sone, terzarima gibi Batılı nazım biçimleri de kullanılmıştır.

1. AHMET KUTSİ TECER

 • “Neredesin?, Orda Bir Köy Var Uzakta, Halay” şiirleriiyle tanınmış ve sevilmiştir.
 • Şair ve oyun yazarıdır.
 • Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Âşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıtmıştır.
 • Sade dil ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • Şiirlerinin kaynağı halk türküleri, efsaneler ve destanlardır.
 • Şiir: Şiirler

2. ARİF NİHAT ASYA

 • “Bayrak Şairi” olarak bilinir.
 • Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
 •  Sade bir dil kullanmıştır.
 • Kahramanlık, vatan, bayrak,millet, tarih gibi temaları işlemiştir.
 • Rubai türünün son ustalarındandır.
 • Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü.
 • Mensur Şiir: Yastığımın Rüyası, Ayetler.

3. KEMALETTİN KAMU

 • Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır.
 •  “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.
 • İlk şiirlerini aruzla yazmış,sonrasında hece ölçüsü kullanmıştır.
 • İstanbul’ın işgali üzerine yazdığı “Gurbet” şiirinden dolayı “Gurbet Şairi” olarak bilinir.
 • Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları

4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI

 • Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde yetiştiği coğrafyayı yansıtmaya çalışmıştır.
 • Anadolu’yu, tarihi, deniz güzelliklerini, doğa, özlem ve ölümü işlemiştir.
 • “Yıldızların altında” bestelenmiş en ünlü şiirlerindendir.
 • Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY

 • Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
 • 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.
 • Önce aruzla, sonraları da hece ölçüsü ve sade dille halk şiiri nazım şekilleriyle şiirler yazmıştır.
 • Daha çok vatan, kahramanlık, tabiat, yalnızlık gibi temaları işlemiştir. 
 • Şiir: Bu Vatan Kimin?

6. ZEKİ ÖMER DEFNE

 • Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı.
 • Önce hece, sonra da serbest ölçüyle şiirler yazmıştır.
 •  Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı.
 • Lirik-sembolik şiirler yazmıştır.
 • Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler, Puya’lar

7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

 • Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır.
 •  Atatürkçü, memleketçi, devrimci bir şair olarak tanınmıştır.
 •  Şiirlerinde Atatürk sevgisi ve devrimleri, milli duyguları, yurt güzellikleri gibi konuları işlemiş, “Atatürk şairi” olarak ün kazanmıştır.
 • “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.
 • Faruk Nafiz ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır.
 • Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri
 •  

8. ŞUKÛFE NİHAL BAŞAR

 • Aruzla başlamış, hece ile devam etmiştir.
 • Kadın duyarlılığı ekseninde “ben merkezli” şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde kadınsal duygular, toplumsal sorunlar, sevgi ve doğa konularını işlemiştir.
 • Milli romantizmden sosyal realizme uzanan bir şiir çizgisi vardır.
 • Şiir:  Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları,  Gayya, Su, Şile Yolları, sabah Kuşları, Yerden Göğe

9. MİTHAT CEMAL KUNTAY

 • Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun olarak hem heceyle hem de aruzla epik şiirler yazmıştır.
 •  Şiirleri dışında önemli eseri ‘Üç İstanbul’ adlı romanıdır.
 • Şiir: Türk’ün Şehnamesi

BEŞ HECECİLER

Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Bu konu ile ilgili genel bilgilere 11. Sınıf şiir ünitesinde yer alan Milli Edebiyat Şiiri başlığına bakabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir