Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi Çalışma Soruları

Yağmur çoğalıyor… Rüzgâr serin… Ve kız hâlâ açtır… Kafasında İki fikir çarpışıyor… Düşünüyor ki yaşamak kendi hakkıdır… Fakat…

Karşısındaki sarhoş gülüyor ve onu nazikâne çağırıyor… Fakat nereye? Titreyen bir vücut… Yanan bir baş ve ağlayan gözler. Fakat açlık ve yuvasızlık korkunç… Ay dede, niçin bir yol göstermiyorsun?”

Kız yavaş yavaş kalkıyor… Kararını vermiştir. Bu karar bütün fenalığına, çirkinliğine ve iğrençliğine rağmen yaşamak kararıdır. Çünkü hayat tatlı… Kendi koluna giren sarhoşa ürkek adımlarını uydurarak bilmediği karanlık bir sokağa doğru yürüyor.. Ve tam bu sırada korkunç bir sağanak… Korkunç gök gürültüleri ve yıldırımlar… Bu bir fırtına mı? Hayır!.. Bu, iki şehidin ve sayısız şehitlerin isyanıdır.. Şehitler ağlıyor… Biz yağmur sanıyoruz.. Şehitler hıçkırıyor… Rüzgâr diyoruz.. Şehitler haykırıyor… Fırtına zannediyoruz… Ve şehitlerin duasına da yıldırım adını veriyoruz…

Gece… Üstümüzde çarpan kanatla şehitlerin duasıdır. Onlar bir şey söylüyorlar. Fakat fânilerin kulağı onu işitmiyor.. Bak, rüzgâra kulak ver. “O bir şehit kızı, şehit kardeşiydi. Yarın da ötekiler gibi bir şehit karısı ve şehit anası olacaktı” diye inliyor. Bak, harabedeki baykuşu dinle: “Ey Türk Eli, bu yüzden senin alnın karadır” diye lanet savuruyor…

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

 • Yukarıdaki parça Cumhuriyet döneminde hangi hikâye anlayışıyla yazılmış olabilir.

Bu anlayışın dil, anlatım, sanat anlayışı, etkilendiği akım ve konusu hakkında bilgi veriniz.

 • Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

 • Cumhuriyet Edebiyatı 1920’de TBMM’nin açılmasıyla başladı…………..
 • 1923-1940 hikayesinde dil oldukça sadeleştirilmiş, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır……………………………………
 • 1923-1940 yılları arasında romantizm akımın etkisi vardır……………….
 • Cumhuriyet Edebiyatı’nda sadece Cumhuriyet döneminde doğmuş ve yaşamış sanatçılar eser vermişlerdir……………………..
 • 1940-1960 hikâyesinde dört anlayışla hikâye yazılmıştır. Bunlar milli ve dini duyarlılıkla yazılanlar, modernizmi esas alanlar, toplumcu gerçekçiler ve bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerdir…………………….
 •  Sabahattin Ali, milli ve dini duyarlılığı esas alan yazarlardandır………………………..
 • Milli ve dini duyarlılığı esas alan hikayeler sanatı araç olarak kullanmışlardır………………….
 • Hüseyin Nihal Atsız, toplumcu gerçekçidir…………………………..
 • Toplumcu gerçekçilikte yazar kendi düşüncesini okura kabul ettirmek ister………………..
 • Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde İslamiyet’in insan hayatındaki olumlu etkisi, ahlaki değerler ön plandadır…………
 • 1923-1940 hikâyesinde II. Dünya Savaşı ve yarattığı sonuçlar en çok işlenen temalardır…..
 • Milli ve dini duyarlılıkla yazılan hikayelerde geleneksel anlatım teknikleri reddedilerek bilin

çakışı, iç monolog gibi teknikler sıkça kullanılmıştır…………

 • Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarını ve hangi anlayışla yazıldıklarını karşılarına yazınız.
ESERYAZARANLAYIŞ
Ekmek Kavgası  
Korkuyu Beklerken  
Otlakçı  
Göl İnsanları  
Rozalya Ana  
Gülen Ada  
Yüksek Gerilim  
Sarı Sıcak  
Troya’da Ölüm Vardı  
Öküzden Tayyare  
 • Aşağıdaki ifadelerin hangi hikâye anlayışıyla yazıldığını karşılarına yazınız.

 • Yazarlar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır………
 • Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir…..
 • Anadolu, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki hassasiyetler milli kültür ve tarihi bilinci ön plandadır. …………………………..
 • Geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir.
 • Yazarların temsilciliğini Franz Kafka, Albert Camus, J.P. Sartre’nin yaptığı varoluşçuluktan etkilendikleri görülür.
 • Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.
 • Anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır……………………
 • Olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır………………
 • Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir…………………………………
 • Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir………………………….
 • Bunalım edebiyatı olarak bilinir……………..
 • Din duygusunun ön plana çıkarıldığı eserlerde dini yaşama ait unsurlar, iç huzur, İslamiyet’in birey üzerindeki olumlu etkileri anlatılmıştır…………………………
 • Eserlerde “bilinç akışı” tekniği kullanılır; diyaloglara ve hikâye etmeye pek yer verilmez…………
 • Büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur……………..
 • Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, kahramanlıklar, dini hassasiyetler, İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir.
 • Marksizmin etkisiyle Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar………………..
 • Çağrışıma çok yer verilmiş, şiirsel bir anlatım benimsenmiştir………………………
 • Yusuf Atılgan’ın Eylemci adlı öykü kitabı bu anlayışla yazılmıştır…………………..
 •  Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen varoluşçuluk, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur………………
 • Hava Parası, İhtiyar Çilingir gibi eserler bu anlayışın ürünüdür……………..
 • Siyasi ideolojinin ön planda olduğu ve sağlam kurgunun görülmediği bu anlayışta realizm ve natüralizmin etkileri görülür……………………..

 • Aşağıdaki yazarların hangi anlayışa mensup olduklarını karşılarına yazınız.

Yaşar Kemal………………

Adalet Ağaoğlu………………

Abbas Sayar…………………….

Mustafa Necati Sepetçioğlu…………………..

Cevat Şakir Kabaağaçlı……………………..

Mustafa Kutlu……………………

Yusuf Atılgan……………………

Orhan Kemal…………………..

Sevinç Çokum…………………………….

Kemal Tahir………………

Samiha Ayverdi……………

Hüseyin Nihal Atsız……………………

Kemal Bilbaşar………………………

 • Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz.

 • Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
 • Bu hareketleriyle yalnızca havanda su dövüyordu.
 • Onu en çok etkileyen şey, ailesinin onun için yaptığı bu güzel sürprizdi.
 • Sonunda buraya telefon etmek aklınıza geldi.
 • Sınav sonucunu aldığım için çok mutlu oldum.
 • Aşağıdaki cümlelerin öznelerini bulunuz.

 • Sensiz her şey boş.
 • Ankara’ya her şeyi bilir annesi ilk önce vardı.
 • Kırmızı balonu elinden kaçan ve sonra da ağlayan kıza bir elmalı şeker uzattı.
 • On İki Dev Adam, çıktığı son maçta herkesi büyüledi.
 • Aşağıdaki cümlelerin nesnelerini bulunuz.

 • Ayşe’yi sınava almak için erkenden uyandık.
 • Kız, bir tarafı yamulmuş tepsiyi sıkıca tutuyordu.
 • Taksitleri bitince son model araba baktı.
 • Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini bulunuz.

 • Kitap, kitaplığın sol ucunda duruyordu.
 • Dersi biten öğrenciyi, bir saat geç kalan servis okulun önünden almadı.
 • Sahilde denize taş fırlatan adama ters ters bakarak yoluna devam edip oradan ayrıldı.
 • Aşağıdaki cümlelerdeki zarf tümleçlerini bulunuz.

 •  Sabahın beşinde beni neden aradığını söylemeyecek misin?
 • Bütün aile bir anda buraya pılınızı pırtınızı toplanarak neden geldiniz?
 • Beni korkutarak hiçbir zaman emellerine ulaşamazsın.
 • Araba bu akşam bizden çok ileri gitti.
 • Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.

 • Dün,  birileri sınıfta çok ağır kokulu bir parfüm sıktığından bazı öğrenciler rahatsız oldu.
 • Bütün acılarımın yegane sebebi, senin beni yüzüstü bırakmandır.
 • Seviyesizce yapılan eleştiriler okurlarca dünkü gazetede protesto edildi.
 • Kapını çalan benim.
 • Her istediğini yazan, hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan deneyimli ve kaprisli bir yazardı.
 • Sınıfa girdiğimde, sınıfın ortasında duran kırık saati kaldırmalarını iki öğrenciden rica  ettim.
 • Kim, nerede, kiminle ne yapıyor?
 • Senin bütün bunları nasıl algıladığını bir türlü anlayamıyorum.
 •  Geçen haftanın ortasında, sınavda, kodu okutarak cevapları bulan öğrencileri neler bekliyor?
 • O şehirde gene şarkılar söyleniyordur karşılık görmemiş sevgiler üstüne.
 • Işıkları sönmüş odamda, yarım kalmış şarkımı duyuyor musun?

EDEBİ AKIMLAR ETKİNLİK KAĞIDI

YARGILAR DOĞRU İSE D YANLIŞ İSE Y YAZINIZ.

 • Edebiyat, toplumun aynasıdır, düşüncesi günümüzde geçerliliğini tamamen yitirmiştir. ……….
 • Edebiyat, oluşturulduğu toplumdan bağımsızdır.…………………….
 • Oluşturulduğu toplumdan uzak olan her türlü edebi girişim yok olmaya mahkûmdur…….
 •  Edebiyat kitleleri etkileyebilecek güce sahiptir. O nedenle araç olarak kullanılabilmektedir……
 • Edebiyat, toplumu yansıtsa da toplumu değiştirme gücü yoktur.……………….
 • Edebiyat, kültürün bir parçasıdır. Bir milletin kültürünü nesilden nesle aktarır……….
 • Kültürü aktardığı için de bir milli bilincin oluşmasını sağlar, böylece bir milleti birbirine bağlayarak ayakta tutar…………

AŞAĞIDA YAZILAN İFADELERİN HANGİ AKIMLA İLGİLİ OLUDUKLARINI KARŞILARINA YAZINIZ.

 • 19. Yüzyılda romantizme tepki olarak doğdu…………….
 • Kişiler seçkindirler. Sıradan insanlara yer verilmez…………………………
 • Konularını Antik Yunan ve mitolojiden alan akım Fransa’da ortaya çıkmıştır……………….
 • Bu akım işle yazılan romanlarda yazar kişiliğini gizlemez………………………
 • Emile Zola’nın  Nana, Germinal adlı romanları bu akımın etkisiyle yazılmıştır.
 • Yazarlar toplumu büyük bir laboratuvar olarak görürler………………..
 • Realizmin şiirdeki karşılığıdır………………………………
 • Realizmin daha gelişmiş hali olan bu akımda gözlem ve tasvir önemli yer tutar.
 • Bu akımı edebiyatımıza getiren Cenap Şehabettin bile olsa en büyük temsilcisi Ahmet Haşim’dir…………………….
 • Konular işlenirken doğru-yanlış, iyi-kötü gibi karşıtlıklardan yararlanılır…………………
 • His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır……………………
 • Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır…………………….
 • Baudelaire, Mallarme, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valery, Edgar Ailen Poe bu akımın dünyadaki en önemli temsilcileridir……………
 • Şiirde alaca karanlık üzüntü ve ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlıklar görüntüleri yansıtırlar………………………….
 • Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren İçgüdü, bilinçaltıdır demişlerdir. ……….
 • Oldukça kapalı bir anlatımı savunan akımdır………………
 • Suç ve Ceza, İki Şehrin Hikayesi adlı romanlar bu akımın önemli temsilcileri tarafından yazılmışlardır.
 • Varlığın gerçek ve nesnel yanını değil, sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir…………………
 • Kelime anlamı “gerçeküstücülük” demek olan bu akım, edebiyatımızda tam olarak etkisini gösteremese de Orhan Veli ve İkinci Yeniciler temsilcileri arasında gösterilebilir……………..
 • Yazın alanın da, özellikle şairler, ressam Picasso’nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. ……………
 • I. Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu akım, “geçmişten kopuşu, yenilik ve değişikliğe yönelişi” ilke edinmiştir………………………
 • Bu akıma göre, insan kendi özünü kendisi seçer. Bu görüş şöyle özetlenebilir: “Var” olma “öz”den önce gelir; yani, insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra olmak istediği gibi olur. ………………..
 • Düzensiz sözcük ve imgelerin kullanıldığı bu akım, Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortamda düş kırıklığına uğrayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırısı olarak doğmuştur……….
 • 20. yüzyılda ortaya çıkmış, makineyi ve hızı edebiyata taşıyan edebiyat akımıdır. ……….
 • Dünya edebiyatında Marinetti ve Mayakovski; edebiyatımızda ise Nazım Hikmet en önemli temsilcileridir………………..
 • Victor Hugo, Cromwell adlı eserinde bu akımın ilkelerini belirlemiştir…………………

AŞAĞIDA VERİLEN KAVRAMLARLA AKIMLARI EŞLEŞTİRİNİZ.

Akıl ve sağduyuSürrealizm
Duygu ve hayalNatüralizm
GözlemKlasisizm
DeneyRealizm
BilinçaltıRomantizm
MakineleşmekEkspresyonizm
Anlam kapalılığıDadaizm
İzlenimFütürizm
DışavurumEmpresyonizm
KuralsızlıkSembolizm

AŞAĞIDA VERİLEN YAZARLARI TEMSİL ETTİĞİ AKIMLA EŞLEŞTİRİNİZ.

Victor Hugo 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Albert CamusParnasizm
Ahmet Hamdi TanpınarRomantizm
Namık KemalKlasisizm
Recaizade Mahmut EkremNatüralizm
Halit Ziya UşaklıgilEgzistansiyalizm
PuşkinSembolizm
La FontaineRealizm
Goethe 
Moliere 
Tevfik Fikret 
Şinasi 

9. SINIF 1. ÜNİTE TESTİ

 1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın en genel tanımdır?

a)Duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir sanattır.

b) Duygu, düşünce istek ve beklentileri anlatma sanatıdır.

c)Duygu, düşünce, istek, beklenti ve hayalleri sözlü ve yazılı biçimde anlatma sanatıdır.

d) Duygu, düşünce, istek, hayal ve beklentileri yazılı biçimde anlatmaktır.

e)Duygu, düşünce, istek ve hayallerimizi sözlü veya yazılı olarak estetik biçimde anlatma sanatıdır.

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 a) Edebiyatın malzemesi dil, konusu insandır.

b)“Edebiyat, toplumun aynasıdır.” Düşüncesi günümüzde tamamen terk edilmiştir.

c) Edebi metinde yan ve mecaz anlamlar kullanılır.

d)Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütününe “metin” denir.

e) Edebiyat; edebi eserleri, yazarları, dönem koşullarının edebi esere yansımasını, edebi akım ve türlerin gelişimini de inceleyen bir bilimdir.

3. Aşağıdaki seçeneklerde verilen güzel sanat dalları ve örnekleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

a)Fonetik sanat- edebiyat

b)Görsel sanat- resim

c)Ritmik sanat- bale

d)Görsel sanat-tiyatro

e)Plastik sanat- tezhip

4. Aşağıdaki sanatlar, kullandıkları malzemelere göre sınıflandırılırlarsa hangisi dışta kalır?

a)Resim

b)Müzik

c)Hat

d)Edebiyat

e)Opera

5. Aşağıda verilen cümlelerdeki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)Edebiyat bir sanat olduğu için hiçbir bilimle ilişkili olamaz.

b)Yaprak Dökümü romanında Ali Rıza Bey’in ailesinin dağılışı, psikoloji biliminden yararlanılarak verilmiştir.

c)Suç ve Ceza’da Raskolnikov’un işlediği cinayet sonrasında yaşadığı bunalımlar tıp biliminden yararlanılarak yazılmıştır.

d)Yazar, ütopik veya distopik eserler yazdığında psikoloji biliminden yararlanmıştır.

e)Edebi eser konusunu tarihten alabilir ve tarih araştırmalarına kaynaklık eder.

6.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Tarih, bir dönemi araştırırken o dönemin edebi eserlerinden de yararlanabilir.

b)Toplumsal değişimleri, yaşanan sosyal değişimlerin insanlar üzerindeki etkilerini işleyen bir eserde yazar felsefeden yararlanmıştır.

c)Bir edebi eser yazıldığı dönemi yansıtır.

d)Yazıldığı dönemden izler taşımayan eserler bir süre sonra yok olmaya mahkûmdur.

e)Bir yazar; yarattığı karakterlerin iç dünyasını, bunalımlarını, kişiliklerini verirken psikoloji biliminden yararlanır.

7. Metinlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

a)Eserin etkilendiği edebi akım

b)Eserin yazılma amacı

c)Eserin gerçeklikle ilişkisi

d)Eserde kullanılan anlatım şekilleri

e)Yazarın bakış açısı

8.Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin bir özelliği değildir?

a)Bir edebi eserde kelimeler gerçek ve terim anlamıyla kullanılır.

b)Edebi eserde gerçeklik kurmacadır.

c)Bir edebi eserde anlatım kanıtlanmak zorunda değildir.

d)Edebi eserin yazılma amacı estetik duygu uyandırmaktır.

e)Edebi eserlerde dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metin ile sanatsal metinlerin karşılaştırılmasında yanlışlık yapılmıştır?

a)Öğretici metinde amaç bilgi vermektir, sanatsal metinde amaç güzel söz söylemektir.

b)Öğretici metinlerde dil göndergesel, sanatsal metinlerde şiirsel işlevde kullanılır.

c)Öğretici metinlerde kanıtlayıcı, açıklayıcı, tartışmacı anlatım kullanılırken sanatsal metinlerde öyküleyici, betimleyici, coşku ve heyecan bildiren, düşsel anlatım vs. kullanılır.

d)Öğretici metinlerde yazar yorumunu katmazken sanatsal metinlerde yazarın yorumu, beğenileri yer alabilir.

e)Öğretici metinlerde çağrışımlara, yan anlam ve mecazlar çokça yer verilir ancak sanatsal metinlerde gerçek ve terim anlamlı kelimeler çoğunluktadır.

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki metin sınıflandırması yanlış yapılmıştır?

a) Anı-kişisel hayatı konu alan metin

b)Tiyatro-göstermeye bağlı metin

c)Biyografi- kişisel hayatı konu alan metin

d)Ortaoyunu- anlatmaya bağlı metin

e)Sohbet- gazete çevresinde gelişen metin

11. Aşağıdaki metin sınıflandırmalarından hangisi yanlıştır?

a)Günlük-sanatsal metin

b)Anı-öğretici metin

c)Karagöz-sanatsal metin

d)Roman- sanatsal metin

e) Şiir-sanatsal metin

12.Aşağıda verilen metinler ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarda kalır?

a)Makale

b)Deneme

c)Gezi yazısı

d)Masal

e)Anı

13. Aşağıda iletişimin ögeleriyle ilgili yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Dönüt: Alıcının mesaja verdiği cevap veya tepkidir.

b)Kod: İletişimin gerçekleştiği ortak sistemdir.

c)Kanal: İletişimin geçtiği ortamdır.

d)Mesaj: Kaynağın alıcıya ilettiği her türlü bilgi, duygu, düşünce, beklenti vs.dir.

e)Alıcı: Mesajı alan kişidir.

14. Dünya Kupası finalinde Arda kaleye doğru top sürerken sol kanatta Semih ona “Pas ver.” Anlamında bir el işareti yapar ve Arda ona pas verir. Sonrasında Semih doksana çakar ve gol olur.” Bu iletişim modeliyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)Kaynak: Semih

b)Mesaj: pas ver

c)Kod: Türkçe

d)Kanal: hareket

e)Bağlam: Dünya Kupası finali

15. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Ağız: Bir dilin, ülke sınırları içinde konuşulan ve ufak ses değişikliklerine uğramış kullanımıdır.

b)Ortak dil: Bir ülkede dilin herkes tarafından kullanılan ve dilbilgisi kurallarının da uygulandığı resmi kullanımıdır.

c)Lehçe: Tarihin takip edilemeyen dönemlerinde dilden ayrılmış ve hem gramer, hem kelime hem de ses açsından çokça farklılıkları olan koludur.

d)Jargon: Bir kesim tarafından kullanılan ve kaba olarak kabul edilen dil kullanımıdır.

e)Şive:  Dilin, ülkenin sınırlarının dışında kullanılan ve kelime ses düzeyinde farklılıkları olan kullanımıdır.

16.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Erzurum Türkçesi, Türkçenin bir ağzıdır.

b)Türkçenin Çuvaşça ve yakutça olmak üzere iki şivesi vardır.

c)Azerbaycan’da konuşulan Türkçe, şive olarak adlandırılır.

d)Konuşma dili ve yazı dili arasında farklılıklar vardır.

e)Türkçenin ortak dili İstanbul ağzıdır.

17. Hikâye (öykü) ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Öykü olaya dayalı, anlatmaya bağlı edebi metinlerdendir.

b)Hikâyenin olay, kişi, zaman ve mekân olmak üzere dört yapı unsuru vardır.

 c)Tek bir yönünün ağır bastığı kahramanlara karakter, bütün yönleriyle ele alınan kahramanlara da tip denir.

d)Durum hikâyesine Cehov tarzı hikâye adı da verilir.

e)Hikâyede olmuş ya da olması muhtemel konular işlenir.

18.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hikâyeler, kısa ve yoğun anlatılardır.

b)Hikâyelerde genellikle tek bir olay anlatılır ve kişi sayısı sınırlıdır.

c)Ayrıntılara yer verilmez. Çevre betimlemeleri yüzeyseldir.

d)Hikâyelerde anlatıcı yazarın kendisidir.

e)Hikâyeler kurmaca gerçekliği anlatır.

19.Hikâyede ilklerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Edebiyatımızdaki ilk yerli hikâye: Letaif-i Rivayat

b)Edebiyatımızdaki ilk modern hikâye: Küçük Şeyler

c)Dünya edebiyatında olay hikâyesinin ilk temsilcisi: Mauppasant

d)Dünya edebiyatındaki ilk hikâye: Don Kişot

e)Dünya edebiyatında durum hikâyesinin ilk temsilcisi: Cehov

20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır?

a)Sonunda eve vardım. Öyle yorgunum ki hemen uyumalıyım. Ama yarına yetiştirmem gereken işler dururken uyumak olmaz.

b)Onsuz geçen ilk yazıydı. Yazlığa vardığında derin bir burukluk hissetti. Dile kolay elli yıldır her zaman birlikteydiler. Ama o artık yoktu.

c)Her şeyi görebiliyorum. Beni oyaladığını, beni atlattığını, arkamdan çevirdiğin işleri…Her şeyi…Ama sen bunun hiçbir zaman farkına varamayacaksın.

d)Çamaşır yıkıyor, evi topluyor, gazetelere bakıyor, kitap okuyor, işe gidiyor, arkadaşlarıyla kahve içiyor ama yaşamıyordu. Yaşamayı, annesi onu terk ettiğinde unutmuştu.

e)Ayağa kalktı, kapıya yöneldi, sonra döndü, patronun yüzüne uzun uzun baktı. “Asıl ben istifa ediyorum.” diyerek yüzünde mutlu bir gülümsemeyle oradan ayrıldı.