Cumhuriyet Dönemi 1923-1950 Arası Romanı

 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923’te cumhuriyetin ilanıyla başlamıştır.
 • Roman ve hikâyeler; cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almışlardır.
 • Milli Edebiyat sanatçılarının çoğu nu dönemde eser vermeye devam etmişlerdir.
 • Daha çok savaş anıları, savaş sonrası Anadolu’nun hali, Anadolu’da zor durumda kalan insanlar ele alınmıştır.
 • Anadolu insanı ve yaşamı, yanlış batılılaşma, batıl inançlar, hurafeler üzerinde durulur.
 • Daha çok gerçekçi gözlemlere dayanan eserler vermişlerdir.
 • Realizm ve natüralizm akınlarının etkisi görülür.
 • Kişi ve çevre betimlemeleri önemli olmakla birlikte daha çok ön plana çıkmıştır.
 • Önceki dönemlere oranla teknik geliştirilmiş, daha kaliteli romanlar yazılmıştır.
 • Bu dönemde eser veren önemli yazarlar:

1.Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

2.Reşat Nuri GÜNTEKİN

3.Sabahattin ALİ

4.Ahmet HamdiTANPINAR

5.Peyami SAFA

6.Abdülhak Şinasi HİSAR

 • 1923’ten 1946’ya kadar roman ve hikâyelerimizde işlenen konular:
 • Bu dönemde eser veren yazarları hem Milli Edebiyat’ta hem de Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye başlıklarında verdiğimiz için burada ayrıca onlarla ilgili bilgi vermeyeceğiz. Bazılarını da cumhuriyet döneminde ortaya çıkan dört anlayışın alt başlığında vereceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir