TİYATRO TÜRLERİ: DRAM

 1. Hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. Amaç hayatı olduğu gibi anlatmaktır.
 2. XVIII. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğan romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır.
 3. Romantizm, klasisizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayali öne alan bir edebî akımdır.
 4. Konularını millî tarihten, günlük yaşamdan almıştır.
 5. Acıklı ve gülünç her türlü konu işlenir.
 6. Hayatı her yönüyle anlattığı için kişiler de her kesimden olur.
 7. Manzum da mensur da yazılabilir.
 8. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir.
 9. Kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya da kötüdür.
 10. Dramda trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz.
 11.  Kaba ve argo sözlere de yer verilebilir.
 12. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.
 13. Perde sayısı yazarın tercihine bağlıdır.
 14.  İlk örneklerini İngiliz sanatçısı William Shakespeare’in verdiği dramın ilkelerini XIX. yüzyıl Fransız sanatçısı Victor Hugo belirlemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir