TİYATRO TÜRLERİ: TRAJEDİ

Modern tiyatro trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.

TRAJEDİ (TRAGEDYA):

 1. Kökeni Eski Yunan edebiyatına dayanır.
 2. Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüdür. Amaç ideal insanı ve güzel ahlakı överek özellikle gençleri eğitmektir.
 3. Konusunu tarih ve mitolojiden alır.
 4. Kederli, korkunç ve üzücü olayları anlatır.
 5. Trajedinin konu edindiği insan, eğitimlidir ve soylular arasından seçilmiştir.
 6. Kahramanlar, sıradan insanlar değil krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, yarı tanrılardır.
 7. Ciddi ve seçkin bir dil kullanılır. Yani üslup soyludur. Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
 8. Klasisizm akımından yararlanır.
 9. Savaş, öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz, sahne gerisinden seyirciye duyurulur.
 10. Trajedi manzum olarak yazılır.
 11. Genellikle beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır.
 12. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
 13. Koro perde görevini üstlenir.
 14. Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır. Üç birlik kuralı; eserin tek olay, tek mekân, tek gün kalıbı içinde yapılandırılmasıdır.

Trajedi türündeki tiyatronun en önemli temsilcileri Eski Yunan edebiyatında Euripides, Aiskhylos, Sophokles; XVII. yüzyıl Fransız edebiyatında Racine ve Corneille’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir