1940-1960 ARASI CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HİKÂYECİLİĞİ

  • Bu dönem milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet devrimlerinin hemen akabindeki dönemdir. Bu yüzden bu olay ve durumlar dönemin anlayışını etkileyen en önemli ögeler arasındadır.
  • Genel olarak milli mücadele- modernleşme çabaları- halkın içinde bulunduğu koşullar- köylü / şehirli – alt/üst- tabaka çatışması hikâyenin temel kaynağıdır.
  • Bunların dışında 2. Dünya Savaşı da önemli etkiler uyandırır.
  • Hem olay hem durum öyküleri yazılmıştır.
  •  Modern hikaye bu dönemde ortaya  çıkar.. 1950’lerden sonra bu öykü edebiyatımıza yer edinmiş ve yaygınlaşmıştır.
  • 1950’lerden sonra özellikle bireyin iç dünyasını esas alan eserler yazılmıştır.

Farklı edebi akımların etkisi vardır ( romantizm-realizm-natüralizm gibi)

BU DÖNEMDE DÖRT FARKLI HİKAYE ANLAYIŞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

1- TOPLUMCU-GERÇEKÇİ HİKÂYELER
2- BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN HİKÂYELER
3- MODERNİST HİKÂYELER
4- MİLLİ-DİNİ DUYARLILIKLA YAZILAN HİKÂYELER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir