İLETİŞİM NEDİR?

Duygu, düşünce, istek ve beklentilerimizi ortak bir sistemde çeşitli yollarla karşı tarafa iletme ve karşı taraftan alma işlemine iletişim denir. Kısacası iletişim; duygu ve düşünce alışverişidir.

İnsan dünyaya geldiğinden itibaren duygu ve düşüncelerini diğere insanlarla paylaşmak istemiştir. Bunun için de değişik yollar denemiştir. Böylece farklı iletişim kanalları ortaya çıkmıştır. İletişim gerçekleşirken bazı unsurlar devreye girer. Bunlara iletişimin ögeleri adı verilir. İletişimin temel ögeleri şunlardır:

  1. Gönderici (Kaynak): Bir iletişim modelinde duygu, düşünce istek ve beklentilerini karşı tarafa gönderen kişidir. “Bir pazarda Ali, pazarcıya “Domatesler kaça?” diye sormuştur.” Bu iletişim modelinde gönderici Ali’dir.
  1. Alıcı: Kaynağın gönderdiği mesajları alan kişidir. Yukarıdaki iletişim modelinde alıcı, pazarcıdır.
  1. İlet (Mesaj): İletişimde gönderilen her türlü duygu, düşünce, istek, hayal, beklenti veya bilgidir. Ali ve pazarcı modelinde ileti “Domates kaça?” sorusudur.
  1. Kanal: İletiyi göndermek için kullanılan her türlü araçtır. Konuşmada ses, yazma dilinde yazı, beden dilinde hareket, bazen ıslık veya duman birer iletişim kanalıdır. Bahsettiğimiz iletişim modelinde “Domates kaça?” iletisi ses yoluyla iletilmiştir. Bu nedenle kanalımız sestir.
  1. Kod (şifre): Bir iletişim modelinde alıcı ve kaynağın birbirini anlamak için seçtiği ortak sistem şifredir. Bütün diller birer koddur. Yani iletişim hangi dilde gerçekleşmişse o iletişimin konu o dildir. Bizim iletişim modelinde Ali ile pazarcı Türkçeyi kullanmışlardır. Beden dili, işaret dili, bilgisayarda kodlama dili de birer şifre yani koddur.
  1. Geribildirim (Dönüt): İletişimde alıcının, kaynağın gönderdiği mesajı alıp almadığını gösteren her türlü cevap, ses, hareket veya davranış geribildirimdir. Ali’nin sorusuna pazarcı “2 lira” cevabını vermiştir. Bu cevap bu iletişimdeki geribildirimdir.
  1. Bağlam (Ortam):İletişim geçtiği her türlü zaman ve mekâna bağlam denir. Ali ile pazarcının bağlamı pazardır.

Unutmayalım ki her iletişim modeli karşılıklıdır ve iletişim devam ettiği sürece döngüseldir. Yani alıcının geribildirimi, devam eden iletişimde artık ileti, alıcı da kaynak olur.

 İletişim döngüsünü şöyle tablolaştırabiliriz:

“Ahmet dolmuşa yetişmeye çalışıyordu. Durağa geldiğinde dolmuş kalktı. Ahmet dolmuşu durdurmak için ıslık çalarak el salladı. Bunu gören şoför durdu.”  Öyle bir iletişim modelimiz olsun.