EDEBİ AKIMLAR ETKİNLİK KAĞIDI

YARGILAR DOĞRU İSE D YANLIŞ İSE Y YAZINIZ.

 • Edebiyat, toplumun aynasıdır, düşüncesi günümüzde geçerliliğini tamamen yitirmiştir. ……….
 • Edebiyat, oluşturulduğu toplumdan bağımsızdır.…………………….
 • Oluşturulduğu toplumdan uzak olan her türlü edebi girişim yok olmaya mahkûmdur…….
 •  Edebiyat kitleleri etkileyebilecek güce sahiptir. O nedenle araç olarak kullanılabilmektedir……
 • Edebiyat, toplumu yansıtsa da toplumu değiştirme gücü yoktur.……………….
 • Edebiyat, kültürün bir parçasıdır. Bir milletin kültürünü nesilden nesle aktarır……….
 • Kültürü aktardığı için de bir milli bilincin oluşmasını sağlar, böylece bir milleti birbirine bağlayarak ayakta tutar…………

AŞAĞIDA YAZILAN İFADELERİN HANGİ AKIMLA İLGİLİ OLUDUKLARINI KARŞILARINA YAZINIZ.

 • 19. Yüzyılda romantizme tepki olarak doğdu…………….
 • Kişiler seçkindirler. Sıradan insanlara yer verilmez…………………………
 • Konularını Antik Yunan ve mitolojiden alan akım Fransa’da ortaya çıkmıştır……………….
 • Bu akım işle yazılan romanlarda yazar kişiliğini gizlemez………………………
 • Emile Zola’nın  Nana, Germinal adlı romanları bu akımın etkisiyle yazılmıştır.
 • Yazarlar toplumu büyük bir laboratuvar olarak görürler………………..
 • Realizmin şiirdeki karşılığıdır………………………………
 • Realizmin daha gelişmiş hali olan bu akımda gözlem ve tasvir önemli yer tutar.
 • Bu akımı edebiyatımıza getiren Cenap Şehabettin bile olsa en büyük temsilcisi Ahmet Haşim’dir…………………….
 • Konular işlenirken doğru-yanlış, iyi-kötü gibi karşıtlıklardan yararlanılır…………………
 • His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır……………………
 • Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır…………………….
 • Baudelaire, Mallarme, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valery, Edgar Ailen Poe bu akımın dünyadaki en önemli temsilcileridir……………
 • Şiirde alaca karanlık üzüntü ve ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlıklar görüntüleri yansıtırlar………………………….
 • Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren İçgüdü, bilinçaltıdır demişlerdir. ……….
 • Oldukça kapalı bir anlatımı savunan akımdır………………
 • Suç ve Ceza, İki Şehrin Hikayesi adlı romanlar bu akımın önemli temsilcileri tarafından yazılmışlardır.
 • Varlığın gerçek ve nesnel yanını değil, sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir…………………
 • Kelime anlamı “gerçeküstücülük” demek olan bu akım, edebiyatımızda tam olarak etkisini gösteremese de Orhan Veli ve İkinci Yeniciler temsilcileri arasında gösterilebilir……………..
 • Yazın alanın da, özellikle şairler, ressam Picasso’nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. ……………
 • I. Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu akım, “geçmişten kopuşu, yenilik ve değişikliğe yönelişi” ilke edinmiştir………………………
 • Bu akıma göre, insan kendi özünü kendisi seçer. Bu görüş şöyle özetlenebilir: “Var” olma “öz”den önce gelir; yani, insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra olmak istediği gibi olur. ………………..
 • Düzensiz sözcük ve imgelerin kullanıldığı bu akım, Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortamda düş kırıklığına uğrayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırısı olarak doğmuştur……….
 • 20. yüzyılda ortaya çıkmış, makineyi ve hızı edebiyata taşıyan edebiyat akımıdır. ……….
 • Dünya edebiyatında Marinetti ve Mayakovski; edebiyatımızda ise Nazım Hikmet en önemli temsilcileridir………………..
 • Victor Hugo, Cromwell adlı eserinde bu akımın ilkelerini belirlemiştir…………………

AŞAĞIDA VERİLEN KAVRAMLARLA AKIMLARI EŞLEŞTİRİNİZ.

Akıl ve sağduyuSürrealizm
Duygu ve hayalNatüralizm
GözlemKlasisizm
DeneyRealizm
BilinçaltıRomantizm
MakineleşmekEkspresyonizm
Anlam kapalılığıDadaizm
İzlenimFütürizm
DışavurumEmpresyonizm
KuralsızlıkSembolizm

AŞAĞIDA VERİLEN YAZARLARI TEMSİL ETTİĞİ AKIMLA EŞLEŞTİRİNİZ.

Victor Hugo 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Albert CamusParnasizm
Ahmet Hamdi TanpınarRomantizm
Namık KemalKlasisizm
Recaizade Mahmut EkremNatüralizm
Halit Ziya UşaklıgilEgzistansiyalizm
PuşkinSembolizm
La FontaineRealizm
Goethe 
Moliere 
Tevfik Fikret 
Şinasi