ŞİİR ÇALIŞMA KÂĞIDI

 • Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa        çoban çeşmesi?

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Bursa’da bir eski cami avlusu

Mermer şadırvanda şakırdayan su

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Katar katar olmuş gelir turnalar

Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Yollara Kürşatlar uzanmış, ölü.

Ağlasın ak ülke, ağlasın süt gölü.

 Yiğitlerim uyur gurbet ellerde

Kimi Semerkant’ta bekler beni

Kimi Caber’de

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Dört yana baktım da geldim

Köprüleri attım da geldim

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • İnsan odur ki bıraka her yerde bir eser

Eser bırakmayanın yerinde yeller eser

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Niçin kondun a bülbül

Kapımdaki asmaya?

Ben yârimden ayrılmam

Götürseler asmaya

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman.

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Ben kocadım sen genceldin

Başa bela nerden geldin

Kâhi indin kâh yükseldin

Şimdi oldun turna gönül

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Güzelliğin on Par’etmez

Şu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam

Gezdirsin boşluğu ense kökünde

Ve uçtu tepemden birdenbire dam

Gök devrildi, künde üstüne künde

Nazım birimi:

Ölçüsü-Uyak:

Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Bahçelerde saz olur

Gül açılır yaz olur

Ben yârime gül demem

Gülün ömrü az olur.

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Yavuz Sultan Selim Han’ın önünde

Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı

Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

O yüce hünkârın mutlu gününde.

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Safa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim

Vefa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim

Nazım birimi:

Ölçüsü-Uyak:

Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Biz dünyaya veda ettik

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

Nazım birimi:

Ölçüsü-Uyak:

Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Gül endam bir al şale bürünsün yürüsün

Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Aradılar bir tenhada buldular

Yaslandılar şivgalarım kırdılar

Yaz bahar ayında bir od verdiler

Yandım gittim ala dağlı kar iken

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Bana kara diyen dilber

Gözlerin kara değil mi

Yüzünü sevdiren gelin

Kaşların kara değil mi

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Uyak şeması:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Erdi yine ürdi behişt oldu hava amber sirişt

Âlem behişt ender behişt her guşe bir bağ-ı irem ( Nefi )

(Yine nisan ayı geldi, hava amber kokulu oldu; dünya cennet içinde cennet gibidir.)

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Evc-i hevadasiyt-i çekaçak-ı tiğden

Avaz ü ra’d ü saika reh güm-künan olur

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Trrrrum

Trrrrum

Trrrrum!

Trak tiki tak

Makinalaşmak

İstiyorum!

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Kara koyun kuzular kuzulamaz

Me deme

Kara koyunun kuzusu, kınalı kuzum

Görür görmez yüzünü, bekle azıcık

Meme deme

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Savaşanlar yer sayılarınca değil

Gök sayılarıncadırlar ey oğul

Bizim yıldızlarımız

Çok daha…

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Dest-busu arzusuyle ölürsem dostlar

Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Çok çiğ, çiçek -hiç yok- hani bu kilimde?

Hani beyaz, beyaz, beyaz. Beyazları ne yaptın?

Çok çiğ bu kızgın yaz, çiğ bu kara kış!

Bari biraz kışlarda. Çıplak, çok çiğ!

Çok çiğ bu çığlık, bu en bol renk: Kara! Ben sana.

Çok çiğ kesik öksürük, çiğ çatlak çağıltı.

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

(Bu şiirin tamamını bulup yatmadan önce iki defa sesli okuyun; mümkünü yok uyuyamazsınız. Çünkü birileri beyninize bir çekiçle “çok çiğ çağ” diyerek vurur.)

 • Canı için kim ki cananın sever canın sever

Canı kim cananı için sevse cananın sever

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Beni bende demen bende değilem

Bir ben vardır bende benden içerü

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Lalelim

Laleli’de oturur.

Laleli, lale olur lalelimden.

Laleli’den geçilir

Lalelimden geçilmez.

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Sağdan sola soldan sağa lerzan ü girizan

Gâh uçmada tüyler gibi gâh olmada rizan

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Bir merhamettir yanan daracık odaların

İsli lambalarında isli lambalarında

Gizli bir akis kalmış gelip geçen her yüzden

Küflü aynalarında küflü aynalarında

Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır

İzbe sofalarında izbe sofalarında

Duyuluyor zamanın tahtayı kemirdiği

Tavan aralarında tavan aralarında

Ağlayın aşinasız sessiz can verenlere

Otel odalarında otel odalarında

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Uyak-Redif:

Teması:

Konusu bakımından türü:

 • Oğullarla Analar

Er oldu o

Giysi verdiler şayak

Sağlam mı sağlam

Ayakkabı verdiler kabaralı

Sağlam mı sağlam

Kütüklük verdiler kösele

Sağlam mı sağlam

.

Savaşa girdi o

Düşüverdi ilk kurşunda

Dayandı anasının yüz bin yıllık yüreği

Sağlam mı sağlam

Nazım birimi:

Ölçüsü:

Teması:

Konusu bakımından türü:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir