ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

“Geçenlerde şehre gittiğim zaman maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti. Kızıyor da kızdığını belli etmeyip alay etmeyi tercih ediyor gibiydi. Neden diye merak ettim. Sonra laf arasında: -Siz okul dışındaki işlerle de uğraşacak vakit bulabiliyorsunuz galiba, talebeniz pek mi az?- dedi. -Az değil ama, o da vazifem değil mi?- diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söylemedi. Sonra dışarıda, kahvede arkadaşlardan duydum. Maarif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu (Anayasa) okumuş, anlatmıştım. Kadastro’da işi olan bir köylü bir istida vermiş, bir müddet sonra da cevap istemiş. Ne cevabı, denince: -Basbayağı cevap vereceksiniz! Mecbursunuz! Kanun var!- diye dayatmış. Sormuşlar, araştırmışlar, kanunu benden öğrendiğini anlayınca maarif müdürüne şikayet etmişler. Hele bu yol işiyle bu kadar uğraştığıma kızanlar pek çok. Bir alakaları olduğundan değil, iş olsun diye kızıyorlar. Benim öğretmen olduğum köyde oldukça zengin bir Rüstem Ağa var. Şehirde arabacı dükkanı işletiyor, yaylıları, kağnıları tamir ediyor. Bunun istida veren köylere gidip benim aleyhime sözler söylediğini duydum. Pek şaşmadım. Bütün teşebbüslerden henüz bir şey çıkmadı. Ara sıra bu işin arkasını bırakacak oluyorum. (Çünkü hükümetteki, hele nafıadaki (Eskiden Nafıa (Bayındırlık) Vekaleti’nin kentteki yönetim birimi.) memurlar benimle açıktan açığa alay ediyorlar.) Fakat akşamları köyde, istasyondan dönen arabaların, kağnıların ve zavallı hayvanların halini görünce içim acıyor. Kendi kendime: -Başladığın işi yarıda bırakma iki gözüm, sana yakışmaz!- diyorum.”

 1. Sabahattin Ali’ye ait olan yukarıdaki metin hangi dönemde yazılmış ve hangi eğilime bağlıdır?
 1. Bu eğilimle yazılan eserlerin konuları hakkında bilgi veriniz.
 1. Yukarıdaki parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……Türk edebiyatının ilk çeviri romanı Şemsettin Sami’nin yazdığı Telemak’tır.

……Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler Servet-i Fünun , Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda olmuştur.

.. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı Milli Mücadele yıllarını anlatır.

…….1923-1950 yıllarında sanatçılar, konularını günlük hayattan almışlar, toplum sorunlarını derine inmeden gözlemci-gerçekçi eserler yazmışlardır.

…….Peyami Safai “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eseriyle bireyin iç dünyasını esas almıştır.

 1. Aşağıda verilen özelliklerin makale mi, fıkra mi, sohbete mi ait olduğunu karsılarına yazınız.

• Kanıtlama amacı güdülür……
• Günübirlik yazılardır…………
• Gerçek ve terim anlam kullanılır…....….
• Eski dilde adı “musahabe”dir…..….
• Bilimsel amaçla yazılırlar…..….
• Gazetelerde güncel konuların işlendiği köşe yazılarıdır……..……
• “Ramazan Sohbetleri” bu türün önemli örneğidir……….…..
• Bu tür yazılarda yazar okuyucuyla söyleşiyormuş gibi senli-benli bir üslup kullanır……..….
• Ahmet Haşim’in “Bize Göre” adlı eseri bu türe örnektir….…
• Bu türde yazan yazarlar açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatımı kullanırlar….……

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz. (10pn)
  • Türk edebiyatında ilk makale……………………..dir.
  • Edebiyatımıza roman ……………..döneminde girmiştir.
  • “Yaban” edebiyatımızda …………….çatışmasını işleyen bir romandır.
  • Reşat Nuri Güntekin ……………romanında tüketim ve lükse tutkunluğun aile kurumu üzerindeki etkisini anlatır.
  • Romanın kurgusuyla ilgili olan ……………….tekniği anlatıcının şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın geçmişinde meydana gelmiş bir olayı anımsatmasıdır.
 1. Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru şekilde yapınız.
Çalıkuşu-Halide Edip Adıvar
Sodom ve GomoreKemal Tahir
Kuyucaklı YusufReşat Nuri Güntekin
Ateşten Gömlek  Yaşar Kemal
Esir Şehrin InsanlarıYakup Kadri Karaosmanoğlu
Ince MemedFakir Baykurt
Yılanların ÖcüSabahattin Ali
Fatih-HarbiyeHalikarnas Balıkçısı
Küçük AğaPeyami Safa
Aganta Burina BurinataTarık Buğra
 1. Aşağıdaki tabloda verilen yazarların hangi eğilimde olduğunu işaretleyiniz.
 Toplumcu- gerçekçiBireyin iç dünyasını esas alanModernistMilli ve dini duyguları yansıtan  
Yaşar Kemal    
Peyami Safa    
Oğuz Atay   
Hüseyin Nihal Atsız   
Adalet Ağaoğlu   
Fakir Baykurt    
Kemal Tahir   
Tarık Buğra   
Ahmet Hamdi Tanpınar   
Yusuf Atılgan   
 1. Aşağıda verilen cümlelerin ögelerini bulunuz.

Koşturuyoruz     ufuktan ufka,                     gençlik günlerindeki gibi.

Babalarından kalan yüklü mirası       medeni bir şekilde        paylaştılar.

Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup akşam saatlerini geçirmeyi      severdi.

Bu ilaçlar            sadece bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir.

 1. Aşağıdaki parantezlere doğru noktalama işaretlerini getiriniz.
 • Henry Ford (  )Fabrikalarımı ( ) makinelerimi tahrip edin fakat adamlarımı bana bırakın (  ) ( ) demiş.
 • Yahya Kemal (  ) iki şeyi düşünmektedir (  ) Birincisi, Batı’nın kendi edebiyatı için yaptıkları ( ) ikincisi de bizim kendi edebiyatımız için yaptıklarımız ( )
 • Aman Allah’ım ( ) güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı,  oltanın ucunda çırpınıyor(  )
 1. Aşağıdaki kelimelerin yazımı doğru ise karşılarına D, yanlış ise Y yazınız

bişey…..                                              hiçbiri……..

dinazor……….                            yanlış………

tıraş….

 1. Aşağıdaki cümlede yapılan yazım hatalarının altını çizerek doğrusunu yazınız.

Güzel Sanatlar   akademisine  alınmıyacağımı   başdan biliyor, sınava onbeş gün kala çalışmayı bırak mıştım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir