İSİM- SIFAT ÇALIŞMA KAĞIDI

 • Uzakta bir sürü gördük. Bizim yaklaştığımızı anlayınca otlamak için yere eğilmiş olan başlar hep birden dikildi. Ceylanlar hiçbir fayda görmediğim ince, çevik, zemberekli hareketle koşmaya başladı. Arka ayakları pervane gibi işledi, kumu birden köpürttü.  Biraz ötede askerce bir düzenle yine durdu. İçlerindeki teke aralarından ayrıldı, geriye döndü, dikildi ve bekledi. Sivrisinekleri takip etti.”
 • Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimlerini bulunuz.
 • Yukarıdaki paragrafta geçen sıfat tamlamalarını bulunuz.
 • Altı çizilen adların yapılarına göre çeşitlerinin bulunuz.
 • Yukarıdaki paragrafta geçen isimlerin hal eklerine birer örnek bulunuz. (varsa)
 • Yönelme hali (-e hali):
 • Belirtme hali (-i hali):
 • Bulunma hali (-de hali):
 • Ayrılma hali (-den hali):
 • –ler eki aşağıdaki cümlelere hangi anlamları vermiştir?
 • Çocuk ateşler içinde yanıyordu.
 • Okullar bu sene geç açılacak.
 • Dayımlar bize geliyor.
 • Ben akşamları kitap okurum.
 • Aşağıdaki paragrafta geçen küçültme eklerini bulunuz.

Şu tepeciğin eteklerine gelince yeşilimsi bir vadi görürsünüz. Büyükçe bir kayanın dibinde sıcacık bir su akar.

 • Aşağıdaki cümlelerde işaret bildiren sözcüklerin hangisi zamir, hangisi sıfat ayırınız.
 • Bunu sana alacağımı söyledim. …………………….
 • Herkes şu arabayı almak istiyor…………………….
 • Ev sahibi ötekine bir şeyler anlattı…………………..
 • Böyle durumlarda çekimser davranır……………..
 • Belirsizlik ifade eden sözcüklerden hangisi belirsizlik sıfatı, hangisi belirsizlik zamiridir?
 • Daha önce bazıları seni anlattı………………………..
 • Birkaç duyuru yaptıktan sonra geldi………………….
 • Biz, kimi insanlarla konuşmayı denedik…………………..
 • Bence birçoğunu bana vermeliydin……………………….
 • Aşağıdaki sıfatları yapılarına göre ( basit-türemiş-birleşik) inceleyiniz.
 • Gündelik işler beni sıkar……………………
 • Konargöçer bir yaşamı var…………..
 • Çirkin yazıları okuyamam…………..
 • Başı sarılı kızı duyamadım……………..
 • Aşağıdaki cümlelerdeki ad tamlamalarını bulunuz. Çeşitlerini yazınız.
 • Sıcacık tarhana çorbasını içmeye başladı.
 • Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize.
 • Ben eski tahta köprüden geçtim.
 • Kâğıtlarla camlarını örteyim pencerenin.
 • Ankara’nın adını duyduğum semtleri var.
 • Fransız kültürünün etkisi bu edebiyatta hissediliyor.
 • Babam, her sabah uyumadan, karanlıkta kalkıyor, hiçbir şey yemeden ekmeğini alıp yola çıkıyordu. Akşam hava kararırken eve dönerdi. Aldığı parayla bakkaldan yiyecek alırdık.”
 • Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
 • Yukarıdaki paragrafta hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir