9. SINIF HİKAYE VE ŞİİR ÜNİTELERİ ÇALIŞMA SORULARI

“Restorana önce kadın geldi. Çevresine bakındı ve sonra emin adımlarla, yaşlı garsonun gösterdiği pencere kenarındaki masaya oturdu. Aradan bir süre geçti. Bu kez aynı kapıdan bir adam girdi. O da önce çevresine bakındı ve sonra aynı yaşlı garsonun gösterdiği bir başka masaya oturdu.”

 • Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
 • Parçanın yapı unsurlarını bulunuz.
 • Parça, hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
 • Bu parça hangi edebi türden alınmış olabilir? Açıklayınız.
 • Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 •   Hikâyenin oluşabilmesi için iyi-kötü, zengin-fakir, güzel-çirkin gibi zıt kavramların karşı karşıya gelmesi gerekir. Bu duruma ………………………….denir.
 • Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı anlatmaya dayalı kısa metinlere…………….. denir.
 • Dünya edebiyatında ilk hikaye ………………………’nun yazdığı……………………..adlı eserdir.
 • Edebiyatımızda ilk yerli hikaye ………………………………………’nin ………………………………..’ıdır.
 • Edebiyatımızdaki ilk modern hikaye olan ……………………………………..’i, ………………………yazmıştır.
 • Dizelerdeki hece saylarının eşitliğine dayanan ölçüye ………ölçüsü denir.
 • İki dizeden oluşan nazım birimine………..denir.
 • Maupassant tarzı hikayenin edebiyatımızdaki en ünlü temsilcisi………………………, Cehov tarzı hikayenin en ünlü temsilcisi ise ………………………………….’tır.
 • Hikayelerde bütün yönleriyle karşımıza çıkan kişilere……………………………, tek yönüyle karşımıza çıkanlara ise ……………………denir.
 • Hikayelerde en çok …………………………….ve …………………….anlatım kullanılır.
 • Sivas ellerinde sazım çalınır.

Çamlı beller bölük bölük bölünür

Yardan ayrılmışam bağrım delinir

Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle (Pir Sultan Abdal)

 • Bu şiirin nazım birimi nedir?
 • Bu şiirin ölçüsü nedir?
 • Aşağıdaki parantezlere gelecek uygun noktalama işaretlerini yazınız.
 •   Delikanlı ( ) yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle baktıktan sonra lambayı söndürdü ( )
 • Gece vakti ( ) içim ürperiyor ( ) aklımda sen ( )
 • Gün doğumunda gelen haberci iyi haberler getirir ( ) diyordu ( )
 • Namık Kemal ( ) ( ) Edebiyatın ruhu sadeliktir ( )diyor.
 • Burası ( ) Antalya’nın en güzel mekanıdır ( ) herkesin uğradığı bir yerdir ( )
 • Delirdin mi sen ( ) neler söylüyorsun öyle ( )
 • Bu satırlar, Aristo’nun Poetika ( MÖ 344 () ) adlı eserinden alınmıştır.
 • Gelenin selamına karşılık verir ( )onlara çay ikram ederdi ( )
 • Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

…… Öyküler durum veya olay olmak üzere ikiye ayrılır.

……öykülerde olay, zaman, kişi ve mekan olmak üzere dört yapı unsuru vardır.

……ilahi bakış açısında anlatıcı 3. Kişidir.

…..Gözlemci bakış açısında anlatıcı her şeyi bilir.

…..”Odada çok temiz görünüyordu.” Cümlesinde yazım yanlışı yoktur.

……”Sıcakmı sıcak bir yaz günüydü 12 ağustos 2016.”cümlesinde tek bir yazım yanlışı vardır.

….Milli ölçümüz hece ölçüsüdür.

….Aruz ölçüsü halk edebiyatında kullanılır.

…..Dört dizeden oluşan nazım birimine beyit denir.

….Nazım birimleri ve nazım biçimleri şiirin yapısıyla ilgilidir.

 • Aşağıdaki yazım hatalarını bularak düzeltiniz.
 • Yolun da gitmeyen bir şeyler var.
 • Neden düşüncelerime önem ver miyordun?
 • Halifelik 1924’de kaldırıldı.
 • Sandımki gözlerin hep beni arar.
 • “Yaşamak:

                               birer birer

                                          ve hep beraber

                                                               ipekli bir kumaş dokur gibi

                               hep bir ağızdan

                                               sevinçli bir destan okur gibi       

                                                                                              yaşamak  (Nazım Hikmet)

 • Yukarıdaki şiirin nazım birimi nedir?
 • Yukarıdaki şiirin ölçüsü nedir?
 • Yukarıdaki şiirin teması nedir?
 • Ne tende can ile sensiz ümid-i sıhhat olur

Ne can bedende gam ü firkatinle rahat olur (Nef’i)

 • Yukarıdaki şiirin nazım birimi nedir?
 • Yukarıdaki şiirin ölçüsü nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir